FAQ

Per nje aplikim per kase fiskale te re ju duhet nje kopje e QKR dhe nje karte identiteti.

Po, kemi. Mundet te merrni me shume informacion tek <a href=url>Lista Jone e Rishitesave</a>

Po, per informacione te metejshme mundet te na kontaktoni tek +355 42 273 666.

Jo, BNT Electronics tregton vetem pajisje fiskale te reja.

Pasi crregjistrohet NIPT ne QKR, duhet te behet cfiskalizimi I kases ne drejtorite rajonale perkatese te tatimeve. Pastaj mundet te paraqiteni tek nje nga pikat e autorizuara tona.

Afati ligjor maksimal per shoqerite e autorizuara per sistemet fiskale eshte 15 dite nga data e aplikimit, por kasa behet gjithmone me shpejt se 15 dite. Gjate kohes qe keni aplikuar dhe skeni marre kasen tuaj, jeni te mbrojtur nga ligji dhe nuk ka asnje penalizim per ju.

Kasat fiskale te cilat lidhen me programe dhe software te ndryshem (p.sh. program bar/farmaci, etj) drejteperdrejte si dhe qe shmangin perdorimin manual te kases quhen printer fiskal.

Po, cdo kase fiskale e jona mundet te tkthehet si printer fiskal.

FAQ s’ju ndihmoi dot?

Me poshtë gjeni mënyra të ndryshme per të na kontaktuar