Our financial program helps for better management of your finance , sales, purchases, and all of your business activity. It provides easy exchange of data and ensures that all sectors to work effectively together.

Regjistron shpejt dhe lehtë dokumentet e përditshme

Administrim inventari

Thjeshtëzon kontabilizimin e dokumenteve

Kontrollon dhe përcakton detyrat e përdoruesve të programit

Ndjek ecurinë e biznesit nëpërmjet raportimit

Ndjek ciklin e plotë të prodhimit të produkteve

Kontrollon dhe analizon të ardhurat dhe shpenzimet sipas qendrave të kostos

Administron listëpagesat, pagat dhe të dhënat e punonjësve

Feel free to contact or call us for more information, we are more than glad to help you!