Licensuar nga Ministria e Financave që nga viti 2009

Më shumë se 45,000 klientë në të gjithë Shqipërinë!

Ne ofrojmë një shumëllojshmëri zgjidhjesh për fiskalizim në varësi të biznesit tuaj dhe nevojave të tij.

Zgjidhje për Fiskalizim

Kompleksiteti të ulët

Ligji Nr.87/2019 “Për Faturën Dhe Sistemin E Monitorimit Të Qarkullimit” dhe ndryshimet që ai sjell, nuk prodhojnë asnjë ndryshim në skemën aktuale të taksave. Për të gjithë tatimpaguesit që deklarojnë dhe paguajnë këto detyrime, nuk ka asnjë ndryshim në peshën e detyrimeve të tyre. Me këtë proces të ri të raportimit financiar, sistemi i ri i fiskalizimit e shtyn të gjithë ekonominë të përdorë më pak letër dhe burokraci, drejt një sistemi elektronik transaksionesh. Zgjidhja jone e certifikuar Bills modernizon ekonominë, duke rritur efiçencën e biznesit tuaj.

Kasa Fiskale

Kasa Fiskale me përmasa të vogla, por tepër funksionale!

Kasa Fiskale kompakte dhe me dizajne modern janë tepër të përshtatshme për bizneset e vogla dhe të mesme. Kjo lejon të gjithë blerësit që të përdorin një hapësirë të vogël për të realizuar një shumëllojshmëri funksionesh me një çmim të pranueshëm.

Printera Fiskale

Karakteristika teknike superiore dhe lehtësinë e përdorimit !

Printer fiskal është një pajisje fiskale që shërben për të printuar faturat tatimore direkt nga software financiare apo software shitjesh.Operacion i besueshëm,i shpejtë dhe praktikisht në printimin e faturave fiskale! Për tu kthyer kasa fiskale në printer dhe për të lidhur printerin tuaj fiskal me programin tuaj ju lutem na kontaktoni.

A doni të shikoni produktet tona?

Legjislacioni

Per tu informuar mbi ndryshimet per proceduat tatimore, klikoni Ketu

Si Funksionon

Regjistruesi elektronik fiskal është një pajisje me memorie fiskale dhe qark shiriti kontrolli në të cilat regjistrohen të dhënat për vlerën e mallrave të shitura dhe shërbimeve të kryera për klientët, duke siguruar në këtë mënyrë gjenerimin e raporteve të veçanta. Tatimpaguesit, të cilët shesin mallra, prodhime, apo kryejnë furnizime të shërbimeve në lokale apo njësi të hapura për publikun, janë të detyruar të përdorin pajisje fiskale për regjistruar dhe certifikuar shitjen dhe të lëshojnë, në mënyrë të detyrueshme, kuponin tatimor. Regjistruesi elektronik ka si qëllim të certifikojë dhe regjistrojë shitjet duke përdorur një mekanizëm për regjistrimin e qarkullimit i cili duhet të jetë i mbrojtur. Të dhënat duhet të regjistrohen në mënyrë të njëkohëshme në memorien fiskale e cila duhet të jetë e izoluar dhe e bllokuar dhe në qarkun e shiritit të kontrollit elektronik.

Cilet Duhet Te Pajisen

Sipas Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008,”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 54, 55, 56, përmbajtjen e të cilëve do ta gjeni më poshtë, sqarohet detyrimi dhe kushtet në të cilat tatimpaguesit i përdorin paisjet fiskale:

Të gjithë tatimpaguesit e shitjeve me pakicë, që shesin mallra apo ofrojnë shërbime në mjedise apo njësi të përhershme, të hapura për publikun, duhet të instalojnë pajisje fiskale dhe të lëshojnë kupona tatimorë për çdo transaksion.

Tatimpaguesit, që kryejnë qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve, për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës, janë të detyruar të fusin dhe të përdorin sistemin fiskal, nëpërmjet përdorimit të pajisjeve fiskale, për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe për lëshimin në  mënyrë të detyrueshme, të kuponit tatimor.

Tatimpaguesit, të cilët shesin mallra, prodhime apo kryejnë furnizime të shërbimeve në lokale apo njësi të hapura për publikun , për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës, janë të detyruar të përdorin paisje fiskale për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe të lëshojnë në mënyrë të detyrueshme , kuponin tatimor”.

Raportet Tatimore

Pajisjet fiskale jane ne gjendje qe te gjenerojne raporte te ndryshme tatimore sipas kerkeses se subjektit. Raportet qe merren nga kasat jane:Raporte ditore,mujore,vjetore,raport sipas artikujve.raport I xhiros etj.

Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar. Na kontakto!