Si pjese e procedures per blerjes se kases fiskale duhet te paraqesni ne momentin e terheqjes: 1.Kopje te NIPT, 2. Kartën e Identitetit