Magaziniere

BNT Electronics po rritet dhe ne po kërkojmë entuziastë për t’iu bashkuar kompanisë!

Përshkrimi i punës

Përgjegjës për funksionet e magazinës. Ky individ monitoron aktivitetet e përditshme të mallrave, ndërkohë që siguron mbarevajtjen e kontrollin e dokumentacionit në mënyrë efikase dhe të sigurte.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Mban pergjegjesi mbi mallin e magazinuar ne magazinat perkatese.
 • Organizimi dhe mirëmbajtja e inventarit dhe produkteve
 • Kontrollon te gjitha furnizimet e mallrave qe hyjne ne Magazinen perkatese si dhe komunikon me operatoren perkatese te Finances per te siguruar regjistrimin e mallrave ne sistemin e magazines.
 • Kontrollon te gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazine perkatese dhe krahason sasite fizike te bera dalje me dokumentacionin perkates shoqerues (fatura, flete dalje etj )
 • Kryen hedhjen e veprimeve perkatese te flete daljeve/shitjeve ne programin financiar
 • Bashkepunon me departamentin e finances per te kontrolluar perputhshmerine e te gjithe regjistrimeve qe behen ne sistem me levizjet fizike te mallrave.
 • Kryen kodifikimin dhe vendosjen e produkteve ne Magazine ne menyren e duhur per te lehtesuar identifikimin dhe kontrollin e produkteve
 • Monitoron ne baze ditore stokun e magazines dhe vazhdimisht krahason gjendjen fizike me sasite ne sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve.
 • Raportimi i efektshmerise se aktiviteteve te magazines
 • Detyra të tjera sipas nevojës

Edukimi dhe Eksperiencat

 • Minimumi 2 vite eksperience apo kombinim i eksperiencave gjate studimit
 • Bachelor ne Financë/Ekonomik apo degë të ngjashme
 • Te kete experience ne perdorim te nje program kontabiliteti (Finance, Alpha, etj)

BNT Electronics është një nga kompanitë kryesore të teknologjisë në vend, që ofron zgjidhje harduerike dhe softuerike prej me shume se 25 vitesh. Përveç punës sfiduese, ne do të ofrojmë mbështetjen dhe trajnimin për të avancuar në karrierën tuaj.

 

Aplikoni tani duke dërguar CV tuaj në careers@bntelectronics.com.

Printing Specialist

Service and repair a variety of printing products, mainly copy machines and multifunctional printers. Set up installation, preventative maintenance, and routine service on the above devices at our location or customer locations.

Duties and Responsibilities:

• Perform a full range of servicing and repair service procedures including diagnostics, installation, removal and retrofits on assigned equipment.
• Perform Basic installations, sets up IP addresses, downloads printer/copiers’ drivers and provides customer training on printing standalone and network devices.
• Perform troubleshooting and repairs or replaces equipment components as necessary.
• Demonstrate required competencies associated with assigned products and level assignment.
• Demonstrate good technical and customer relation skills
• Complete technical training on new equipment as assigned.
• Achieve expected productivity levels associated with assigned workload and level of experience.
• Interact with external customers for the purpose of determining service needs on equipment and ensuring overall high level of customer satisfaction with the service performed.
• Maintain productive, professional relationship with all company personnel.
• Fluent written and verbal communication skills in English
• Performs other duties as assigned.

Education and Experience:

• Minimum of 3 years relevant experience OR a combination of education and relevant experience
• Bachelor’s Degree in science, Engineering, or related fields
• Trainings and experience involving electronics, computers, mechanics
• Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance

BNT Electronics is one of the leading tech companies in the country, offering hardware and software solutions for more than 25 years. In addition to meaningful and challenging work, we will provide the support and training to advance your career. We encourage you to apply now and send your CV in English

Intermediate Software Developer

Job Description

Develops software, creates and executes designs for sets of new functionalities. Be part of developing group of projects or sub projects and be part of implementation team for software developed already.

Duties and Responsibilities:

 • Must demonstrate proficiency and possess experience necessary to develop software in at least two of the below programming languages: Java, MySQL, C#, Python, JavaScript, PHP, or other
 • Provides reliable solutions to a variety of problems using best-practices techniques
 • Working closely with analysts, designers and staff
 • Presenting ideas for system improvements
 • Reviewing current systems
 • Producing detailed specifications and writing the software code
 • Testing the product in controlled, real situations before going live
 • Preparation of training manuals for users and staff
 • Maintaining the systems once it is up and running
 • Web Systems Management Capabilities
 • Apply a sense of urgency, commitment and focus on the right priorities in developing solutions in a timely fashion
 • Perform other duties as necessary

Education and Experience

 • Minimum of 2 years relevant experience OR an equivalent combination of education and relevant experience
 • Bachelor of Science Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Math or Physics
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description
 • Must demonstrate proficient ability to capture and document software requirements

Minimum Language Requirements

 • Albanian
 • English