Tirane
Posted 2 years ago

BNT Electronics po rritet dhe ne po kërkojmë entuziastë për t’iu bashkuar kompanisë!

Përshkrimi i punës

Përgjegjës për funksionet e magazinës. Ky individ monitoron aktivitetet e përditshme të mallrave, ndërkohë që siguron mbarevajtjen e kontrollin e dokumentacionit në mënyrë efikase dhe të sigurte.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Mban pergjegjesi mbi mallin e magazinuar ne magazinat perkatese.
 • Organizimi dhe mirëmbajtja e inventarit dhe produkteve
 • Kontrollon te gjitha furnizimet e mallrave qe hyjne ne Magazinen perkatese si dhe komunikon me operatoren perkatese te Finances per te siguruar regjistrimin e mallrave ne sistemin e magazines.
 • Kontrollon te gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazine perkatese dhe krahason sasite fizike te bera dalje me dokumentacionin perkates shoqerues (fatura, flete dalje etj )
 • Kryen hedhjen e veprimeve perkatese te flete daljeve/shitjeve ne programin financiar
 • Bashkepunon me departamentin e finances per te kontrolluar perputhshmerine e te gjithe regjistrimeve qe behen ne sistem me levizjet fizike te mallrave.
 • Kryen kodifikimin dhe vendosjen e produkteve ne Magazine ne menyren e duhur per te lehtesuar identifikimin dhe kontrollin e produkteve
 • Monitoron ne baze ditore stokun e magazines dhe vazhdimisht krahason gjendjen fizike me sasite ne sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve.
 • Raportimi i efektshmerise se aktiviteteve te magazines
 • Detyra të tjera sipas nevojës

Edukimi dhe Eksperiencat

 • Minimumi 2 vite eksperience apo kombinim i eksperiencave gjate studimit
 • Bachelor ne Financë/Ekonomik apo degë të ngjashme
 • Te kete experience ne perdorim te nje program kontabiliteti (Finance, Alpha, etj)

BNT Electronics është një nga kompanitë kryesore të teknologjisë në vend, që ofron zgjidhje harduerike dhe softuerike prej me shume se 25 vitesh. Përveç punës sfiduese, ne do të ofrojmë mbështetjen dhe trajnimin për të avancuar në karrierën tuaj.

 

Aplikoni tani duke dërguar CV tuaj në careers@bntelectronics.com.

Apply Online