Titulli Software Developer
CategoriesIT
VendodhjaTiranë
Informacion rreth punes

Purpose of Job

Develops software, creates and executes designs for sets of new functionalities. Be part of developing group of projects or sub projects and be part of implementation team for software developed already.

 

Duties and Responsibilities:

 • Must demonstrate proficiency and possess experience necessary to develop software in at least two of the below programming languages:

C, C++, C#, Java, Python, SQL, JavaScript, PHP, MVC, or other languages

 • Presenting ideas for system improvements
 • Reviewing current systems
 • Provides reliable solutions to a variety of problems using best-practices techniques
 • Working closely with analysts, designers and staff
 • Producing detailed specifications and writing the software code
 • Testing the product in controlled, real situations before going live
 • Preparation of training manuals for users and staff
 • Maintaining the systems once it is up and running
 • Website Management Capabilities
 • Apply a sense of urgency, commitment and focus on the right priorities in developing solutions in a timely fashion
 • Perform other duties as necessary

 

Education and Experience

 • Bachelor of Science Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Math or Physics or a AND a minimum of 3 years relevant experience OR an equivalent combination of education and relevant experience
 • Outstanding academics
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description
 • Must demonstrate proficient ability to capture and document software requirements

 

Minimum Language Requirements

 • Albanian
 • English
PozicioniSoftware Developer
Vite eksperience3 vite
Apliko Tani


Titulli Magazinier/e Operator/e Finance
VendodhjaTiranë
Informacion rreth punes

Kualifikimi i kërkuar:

 

-Eksperiencë pune në mbajtjen e magazinës (5vite)

-Të ketë perdorur programin financiar Alpha

-Aftësi shumë të mira organizuese dhe koordinuese

-Arsimim ne fushën e Ekonomisë

 

Detyrat kryesore per pozicionin janë si më poshtë:

-Mban pergjegjësi mbi mallin e magazinuar ne magazinën përkatëse.

-Ruan dhe sistemon mallrat në ambjentet përkatëse të magazinës.

-Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazine perkatese dhe krahason sasitë fizike të bera dalje me dokumentacionin perkatës shoqërues (fatura, fletë dalje etj. )

-Kryen hedhjen e veprimeve perkatëse të flete daljeve/shitjeve në programin financiar Alpha

-Bashkëpunon me financen për të kontrolluar perputhshmërinë e të gjitha regjistrimeve që bëhen në sistem me levizjet fizike të mallrave

-Bën kodifikimin dhe vendosjen e produkteve në magazinë në mënyrën e duhur për të lehtësuar identifikimin dhe kontrollin e produkteve

-Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike të produkteve.

Vite eksperience5 vite
Apliko Tani