Titulli Specialist/e per Pajisjet Fiskale
Data e Mbarimit2020-06-19
VendodhjaTirane
Informacion rreth punes

Përshkrimi i punës

 • Demostron njohuri dhe aftësi kompjuterike.

 

Detyrat dhe pergjegjësitë

 • Të jetë i aftë të instalojë, konfigurojë, të jape zgjidhje dhe suport për klientët Windows. Pritet njohuri e thelluar e sistemit Windows.
 • Te njohe qarqet elektronike.
 • Menaxhon kohën dhe projektet në mënyrë efektive.
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës

 

Edukimi dhe përvojat

 • Preferohet diplomë Bachelor në Inxhinieri elektronike,Kompjuterike,elektrike.
 • Eksperiencë minimale prej 2 vjetësh ose një kombinim ekuivalent i arsimit dhe përvojës përkatëse.
 • Demonstron njohuri dhe aftësi ne shfrytëzimin e mjeteve inxhinierike të nevojshme për kryerjen e suksesshme të funksioneve thelbësore të këtij përshkrimi të vendit të punës.
 •   Duhet të demonstrojë aftësi për të kapur dhe dokumentuar kërkesat e softwarit.
 • Preferohen Cerfitikime për sisteme apo teknologji të caktuara.

Kërkesat Minimale të Gjuhëve.

 • Shqip
 • Anglisht

 

PozicioniSpecialist/e per Pajisjet Fiskale
Apliko Tani


Titulli Sherbim Klienti
CategoriesHR
Data e Mbarimit2020-06-19
VendodhjaTirane
Informacion rreth punes

Detyrat dhe pergjegjësitë

 • Të kete aftesi te mira komunikimi me klientet
 • Te jete e sakte ne dhenien e informacionit dhe mbajtjen ne rregull te dokumentacionit
 • Te jete e afte te menaxhoje fluks pune
 • Të ketë aftësi të mira të bashkëpunimit në grup

Edukimi

 • Te kete mbaruar arsimin e larte (Shkenca sociale, Psikologji, Administrim Biznes, etj)

Eksperienca

 • Preferohen aplikantet qe kane punuar ne sherbime ndaj klientit

Kërkesat Minimale të Gjuhëve

 • Shqip
 • Anglisht
PozicioniSherbim Klienti
Apliko Tani


Titulli Magazinier/e
VendodhjaTiranë
Informacion rreth punes

Kualifikimi i kërkuar:

 

-Eksperiencë pune në mbajtjen e magazinës (5vite)

-Të ketë perdorur programin financiar Alpha

-Aftësi shumë të mira organizuese dhe koordinuese

-Arsimim ne fushën e Ekonomisë

 

Detyrat kryesore per pozicionin janë si më poshtë:

-Mban pergjegjësi mbi mallin e magazinuar ne magazinën përkatëse.

-Ruan dhe sistemon mallrat në ambjentet përkatëse të magazinës.

-Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazine perkatese dhe krahason sasitë fizike të bera dalje me dokumentacionin perkatës shoqërues (fatura, fletë dalje etj. )

-Kryen hedhjen e veprimeve perkatëse të flete daljeve/shitjeve në programin financiar Alpha

-Bashkëpunon me financen për të kontrolluar perputhshmërinë e të gjitha regjistrimeve që bëhen në sistem me levizjet fizike të mallrave

-Bën kodifikimin dhe vendosjen e produkteve në magazinë në mënyrën e duhur për të lehtësuar identifikimin dhe kontrollin e produkteve

-Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike të produkteve.

Vite eksperience5 vite
Apliko Tani


Titulli Software Developer
CategoriesIT
Data e Mbarimit2020-06-01
VendodhjaTiranë
Informacion rreth punes

Job Description

Develops software, creates and executes designs for sets of new functionalities. Be part of developing group of projects or sub projects and be part of implementation team for software developed already.

Duties and Responsibilities:

 • Must demonstrate proficiency and possess experience necessary to develop software in at least two of the below programming languages:

C, C++, C#, Java, Python, SQL, JavaScript, PHP, MVC, or other

 • Provides reliable solutions to a variety of problems using best-practices techniques
 • Working closely with analysts, designers and staff
 • Presenting ideas for system improvements
 • Reviewing current systems
 • Producing detailed specifications and writing the software code
 • Testing the product in controlled, real situations before going live
 • Preparation of training manuals for users and staff
 • Maintaining the systems once it is up and running
 • Website Management Capabilities
 • Apply a sense of urgency, commitment and focus on the right priorities in developing solutions in a timely fashion
 • Perform other duties as necessary

Education and Experience

 • Bachelor of Science Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Math or Physics or a AND a minimum of 3 years relevant experience OR an equivalent combination of education and relevant experience
 • Outstanding academics
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description
 • Must demonstrate proficient ability to capture and document software requirements

Minimum Language Requirements

 • Albanian
 • English

 

 

PozicioniSoftware Developer
Vite eksperience3 years
Apliko Tani


Titulli Printing IT Specialist
CategoriesIT
Data e Mbarimit2020-05-31
VendodhjaTirane
Informacion rreth punes

Job Description
To service and repair a variety of printing products, mainly copy machines and multifunctional printers. Sets up installation, preventative maintenance and routine service on the above devices at our location or customer locations.

Duties and Responsibilities:

 • Performs a full range of servicing and repair service procedures including diagnostics, installation, removal and retrofits on assigned equipment.
 • Performs Basic installations, sets up IP addresses, downloads printer/copiers’ drivers and provides customer training on printing standalone and network devices.
 • Performs troubleshooting and repairs or replaces equipment components as necessary.
 • Demonstrates required competencies associated with assigned products and level assignment.
 • Demonstrates good technical and customer relation skills
 • Completes technical training on new equipment as assigned.
 • Achieves expected productivity levels associated with assigned workload and level of experience.
 • Interacts with external customers for the purpose of determining service needs on equipment and ensuring overall high level of customer satisfaction with the service performed.
 • Maintains productive, professional relationship with all company personnel.
 • Performs other duties as assigned.

Education and Experience

 • Requires high school or university diploma
 • Completed classes and experience involving electronics, computers, mechanics etc. is desired.
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description

 

Apliko Tani


Titulli IT System Administrator
CategoriesIT
Data e Mbarimit2020-05-31
VendodhjaTirane
Informacion rreth punes

Job Description

To efficiently and effectively maintain, develop, troubleshoot and provision enterprise level IT systems. To work within a growing and dynamic IT team. Understand interoperability between systems, virtualization technologies and cloud-friendly solutions.

Main responsibilities:

 • Monitor, diagnose and resolve problems with key IT systems to ensure systems work efficiently.
 • Work with clustered servers, redundant storage systems and undertake projects to improve and upgrade key IT systems for clients.
 • Implement and configure virtualized environment including complete backup solutions
 • Produce relevant documentation and project plans.
 • To provide advance technical support.

Experience in:

 • Microsoft Windows Server / Active Directory
 • Microsoft Group Policy
 • Microsoft Exchange 2007 onwards
 • VMware vSphere
 • SAN systems (Equallogic experience preferred)
 • Networking experience to include LANs, WANs and VPNs
 • Backup systems and solutions

The candidate must also:

 • Have excellent written and verbal communication skills.
 • Be able to organize and prioritize workload.
 • Be able to work within a team, facilitating team interaction.
 • Be approachable and friendly.

Education and Experience

 • Bachelor of Science Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Math or Physics or a technical field AND a minimum of 2 years relevant experience OR an equivalent combination of education and relevant experience
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description
 • Must demonstrate proficient ability to capture and document software requirements
 • Certification on particular technologies is desired

Minimum Language Requirements

 • Albanian
 • English

 

 

 

PozicioniIT SYSTEM ADMINISTRATOR
Vite eksperience2 vite
Apliko Tani


Titulli IT Helpdesk Specialist
CategoriesIT
Data e Mbarimit2020-05-31
Informacion rreth punes

Job Description

Demonstrate computer knowledge and skills. Experience with diverse software tools and hardware is often expected.

Duties and Responsibilities:

 • Support end-users with IT-related problems in a responsive and service-oriented manner.
 • Assist with the troubleshooting, installation, and implementation of PCs, Switches, various IT Systems, etc.
 • Setup, management, and maintenance of IT-related equipment.
 • Able to install, configure, troubleshoot and support Windows clients, a deep Windows knowledge is expected.
 • Monitor backup jobs and ensure high level of completion success rate.
 • Manage time and projects effectively.
 • Perform other duties as necessary

Education and Experience

 • Bachelor of Science Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Math or Physics or a technical field (such as CIS or IT) AND a minimum of 2 years relevant experience OR an equivalent combination of education and relevant experience
 • Demonstrates proficient knowledge and utilization of engineering tools necessary for successful performance of the essential functions of this job description
 • Must demonstrate proficient ability to capture and document software requirements
 • Certification on particular systems or technologies desired

Minimum Language Requirements

 • Albanian
 • English
PozicioniIT Helpdesk Specialist
Vite eksperience2 years
Apliko Tani