Titulli: IT Infrastructure Engineer

Fushat e shënuara me yll (*) duhet të plotësohet para se të dorëzohet.

Te Dhënat Personale

Emri *
Mbiemri *
Gjinia Mashkull
Femër
Email *
Qyteti
Celulari

Kualifikimet

Edukimi
Kualifikime të tjera
Bashkangjitni CV-në tuaj *
 
* Unë kam lexuar dhe kuptuar politikat e privatësise.